Frustrar les amenaces cibernètiques: Formació d'aprenentatge de Linkedin

Davant del panorama de la ciberseguretat en constant canvi, Marc Menninger ofereix en aquests moments una formació crucial i gratuïta "Cybersecurity Threat Overview" és una guia indispensable per entendre aquesta complexa àrea.

La formació s'obre amb una visió general de les ciberamenaces actuals. Menninger detalla els riscos que suposa el programari maliciós i el ransomware. Aquesta informació és fonamental per entendre l'abast dels reptes de seguretat.

Després ensenya mètodes de defensa contra aquestes amenaces. Aquestes estratègies són vitals tant per a la seguretat personal com professional.

També es parla del phishing, el flagell de la nostra era digital. Menninger ofereix tàctiques per contrarestar eficaçment el phishing. Aquests consells són essencials en un món on la comunicació digital és omnipresent.

També cobreix el compromís de correu electrònic empresarial. Guia els participants sobre la seguretat de les comunicacions empresarials. Aquesta protecció és crucial per preservar la integritat de les dades.

Les botnets i els atacs DDoS s'examinen des de tots els angles. Menninger comparteix estratègies per protegir-se d'aquests atacs. Aquest coneixement és essencial per protegir les xarxes.

També aborda els deepfakes, una amenaça emergent. Mostra com detectar i defensar-se dels deepfakes. Aquesta habilitat és cada cop més crucial.

També s'exploren els riscos interns, sovint subestimats. La formació destaca la importància de la seguretat interna. Aquesta vigilància és essencial per a la seguretat de les organitzacions.

Menninger analitza els perills dels dispositius IoT no gestionats. Ofereix consells per protegir aquests dispositius. Aquesta precaució és essencial en l'era de l'IoT.

En resum, aquesta formació és un actiu important per a qualsevol persona que vulgui entendre i combatre les amenaces cibernètiques.

Deepfakes: entendre i contrarestar aquesta amenaça digital

Els deepfakes representen una amenaça digital creixent.

Utilitzen la IA per crear vídeos i àudios enganyosos. Semblen reals però estan totalment fabricats. Aquesta tecnologia planteja reptes ètics i de seguretat.

Els deepfakes poden influir en l'opinió pública i la política. Manipulen les percepcions i distorsionen la realitat. Aquesta influència és una preocupació important per a la democràcia.

Les empreses també són vulnerables als deepfakes. Poden danyar la reputació i enganyar. Les marques han d'estar atentes i preparades.

Detectar deepfakes és complex però essencial. Les eines basades en IA ajuden a identificar-los. Aquesta detecció és un camp en ràpida expansió.

Els individus han de ser crítics amb els mitjans. Comprovar les fonts i qüestionar l'autenticitat és vital. Aquesta vigilància ajuda a protegir-se de la desinformació.

Els deepfakes són un repte dels nostres temps. Comprendre i combatre aquesta amenaça requereix més habilitats i vigilància. La formació en ciberseguretat és un pas important per protegir-se.

Informàtica a l'ombra: un repte silenciós per a les empreses

Shadow IT està guanyant terreny a les empreses. Aquest article explora aquest fenomen discret però arriscat.

La informàtica a l'ombra fa referència a l'ús no autoritzat de la tecnologia. Els empleats sovint utilitzen programari o serveis no aprovats. Aquesta pràctica està fora del control dels departaments de TI.

Aquest fenomen comporta grans riscos de seguretat. Les dades sensibles poden estar exposades o compromeses. Protegir aquestes dades es converteix llavors en un maldecap per a les empreses.

Els motius de l'ombra de la informàtica són variats. De vegades, els empleats busquen solucions més ràpides o convenients. Passen per alt els sistemes oficials per guanyar eficiència.

Les empreses han d'abordar aquest tema amb sensibilitat. Prohibir estrictament aquestes pràctiques pot ser contraproduent. Cal un enfocament equilibrat.

La consciència és la clau per reduir les TIC a l'ombra. La formació sobre riscos i polítiques de TI és essencial. Ajuden a crear una cultura de seguretat informàtica.

Les solucions tecnològiques també poden ajudar. Les eines de supervisió i gestió de TI ajuden a detectar les TIC a l'ombra. Ofereixen una visió general de l'ús de les tecnologies.

Shadow IT és un repte subtil però seriós. Les empreses han de reconèixer-ho i gestionar-ho de manera eficaç. La consciència i les eines adequades són crucials per garantir l'entorn informàtic.

→→→Per a aquells que busquen ampliar el seu conjunt d'habilitats, aprendre Gmail és un pas recomanat←←←