Persones vulnerables a Covid-19: 2 criteris acumulatius per beneficiar-se d’una activitat parcial

Els empleats vulnerables que presentin el risc de desenvolupar una forma greu d’infecció per Covid-19 poden passar a una activitat parcial si compleixen 2 criteris acumulatius.

Una d’aquestes afeccions està relacionada amb el seu estat de salut o la seva edat. Es van redefinir 12 casos mitjançant un decret del 10 de novembre de 2020.

L’empleat tampoc no pot utilitzar el teletreball completament ni beneficiar-se de les següents mesures de protecció reforçades:

l'aïllament del lloc de treball, en particular mitjançant la disposició d'una oficina individual o, en el seu defecte, una disposició, per limitar al màxim el risc d'exposició, en particular adaptant l'horari de treball o establint proteccions materials; el respecte, en el lloc de treball i en qualsevol lloc freqüentat per la persona durant la seva activitat professional, dels gestos de barrera reforçats: higiene de mans reforçada, port sistemàtic de mascareta de tipus quirúrgic quan no es pugui respectar la distància física o en un entorn tancat, amb aquest la màscara es canvia almenys cada quatre hores i abans d'aquesta hora si està mullada o humida; l'absència o...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Massa robot per ser veritat