Activitat parcial: compensació

En activitats parcials, pagueu als empleats una indemnització per hora corresponent al 70% de la seva remuneració bruta. Des de l’1 de gener de 2021, el salari de referència utilitzat per calcular la bonificació es limita a 4,5 salari mínim.

Anoti-ho
Si no s’ajorna la mesura, la taxa de la bonificació parcial per activitat augmentarà del 70 al 60% a partir de l’1 de febrer de 2021 en el cas general.

Es beneficia d’una bonificació de tipus fix cofinançada per l’Estat i la UNEDIC. En principi, la taxa horària de la bonificació parcial per activitat s’estableix en el 60% de la retribució horària bruta de l’empleat afectat dins del límit del salari mínim de 4,5 hores. Es preveu que aquesta taxa augmenti fins al 36% a partir de l’1 de febrer de 2021.

Però, en funció del vostre sector d’activitat, podeu beneficiar-vos d’una major taxa de cobertura.

Això afecta sectors especialment afectats per les conseqüències econòmiques i financeres de l’epidèmia de Covid-19, sobretot per la seva dependència de la recepció pública.

Els sectors del turisme, l’hostaleria i la restauració es beneficien de la modulació del tipus de bonificació parcial per activitat, però no són els únics. Aquesta llista s’ha tornat a ampliar.

Ara podem distingir diverses situacions ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Immunitat innata