Un dels meus empleats de baixa mèdica no em va enviar la nova baixa mèdica i no va tornar al seu lloc després de l’aturada laboral. M’acusa de no haver organitzat una visita de seguiment a la medicina del treball. Puc considerar aquesta absència com un abandó del meu lloc de treball i acomiadar el meu empleat?

Recentment, el Tribunal de cassació va haver de jutjar un cas similar.

Absència injustificada: lloc de la visita de tornada

Per a un empleat s’havia establert una baixa per malaltia per un període d’un mes. Al final d'aquesta aturada, l'empleat que no havia tornat al lloc de treball i no havia enviat cap pròrroga, el seu empresari li va enviar una carta demanant-li que justifiqués la seva absència o que reprengués la seva feina.

En absència de resposta, l’empresari va acomiadar l’interessat per falta greu derivada de la seva absència injustificada, que segons l’empresari va caracteritzar l’abandonament del seu lloc.

L'empleat es va apoderar del tribunal industrial, contestant el seu acomiadament. Segons ell, en no haver estat destinatari d'una convocatòria per a un examen reiterat amb els serveis de medicina del treball, el seu contracte va romandre suspès, de manera que no tenia