Els autònoms, o millor microempresa, és un estat avantatjós per declarar una activitat petita limitant els procediments administratius. Amb poc més d’1,7 milions de microempresaris a França el desembre de 2019 (+ 26,5% en un any), segons la Federació d’empresaris automobilístics, l’estatus de fet continua seduint. Gairebé la meitat de les empreses que es creen a França són microempreses (el 47% el 2019).

No obstant això, darrere de l'aparent senzillesa de l'estatut, la qüestió de la responsabilitat de l'empresari autònom planteja un risc important que poques vegades s'esmenta.

Responsabilitat il·limitada del vostre negoci i béns personals

En adoptar la condició d’empresari individual en el marc de la microempresa, la vostra responsabilitat es compromet de forma il·limitada en els vostres actius professionals i personals, en particular en cas d’adjudicació.

Tanmateix, manteniu la protecció pel que fa al vostre Residència principal, esquiva de dret, tant si es té en plena propietat, en usdefruit o en nua propietat.

Si teniu altres béns immobles no assignats a la vostra activitat (terreny o una segona residència, per exemple), podeu