→→→Aprofiteu aquesta oportunitat per millorar les vostres habilitats amb aquesta formació premium, que es podria cobrar sense avís previ.←←←

 

Formació integral per a una presa de notes òptima

Aquesta formació us guiarà per dominar les millors tècniques de presa de notes. Tant si ets estudiant com professional, aprendràs a capturar i reproduir de manera eficaç la informació essencial.

El formador Nicolas Bonnefoix comença amb els fonaments bàsics: entendre els tipus d'informació, pèrdua de memòria i casos d'aplicació. Tot i que és complex, la presa de notes és un exercici crucial que cal tenir en compte. Veureu com adaptar la vostra velocitat de transcripció i triar el mètode adequat en funció de la situació.

T'ensenyaran eines concretes. Com l'ús assenyat de taules, mapes mentals i tècniques de rastreig per prioritzar els comentaris. L'escriptura telegràfica, els símbols i les abreviatures us permetran resumir el millor possible. Fins i tot aprendràs sobre la taquigrafia o crearàs el teu propi sistema simplificat.

Però més enllà dels gestos, treballaràs especialment la teva escolta activa i selectiva. Combinant mètodes i entrenament diari, desenvoluparàs un coneixement valuós. Per reproduir amb precisió i precisió el contingut capturat.

Des de bases teòriques fins a implementacions concretes

Encara que teòrica al principi, aquesta formació abordarà ràpidament aspectes molt pràctics. Nicolas Bonnefoix començarà pels fonaments: tipologia de la informació, qüestions de memorització, casos d'ús... Conceptes essencials encara que l'exercici sigui complex.

Aleshores aprendràs a ajustar la teva presa de notes segons el context. Tria amb prudència els teus mitjans, el teu nivell de síntesi, les teves abreviatures... Tants criteris determinants per a una transcripció òptima. Es detallarà l'ús de mapes mentals, taules resum i altres eines.

La formació també posarà èmfasi en el desenvolupament de competències transversals essencials. Com gestionar el vostre flux d'escriptura, la vostra capacitat de priorització o la vostra escolta activa. Qualitats que només es poden adquirir mitjançant la pràctica habitual que Nicolas Bonnefoix us animarà a adoptar.

Tot formarà una metodologia completa i personalitzable. Per permetre't arreglar permanentment la informació clau, sigui quin sigui el tema tractat.

Converteix-te en un expert en la captura d'informació

Per concloure, aquesta formació et permetrà dominar perfectament prenent notes. Un saber fer essencial, però sovint infravalorat.

Al llarg dels mòduls, explorareu diverses tècniques. Des de taquigrafies fins a sistemes d'escriptura simplificats i mapes mentals. L'objectiu és desenvolupar un mètode que combini eficiència i practicitat.

Nicolas Bonnefoix també posarà èmfasi en els aspectes conductuals vinculats a aquest exercici. La teva escolta, la teva concentració, la teva velocitat d'execució... Tantes qualitats a treballar per a una millor captura de la informació.

Tot i que de vegades és teòrica, aquesta formació es mantindrà ancorada a la pràctica. Gràcies a casos concrets i formació regular. Per permetre progressar ràpidament i adquirir els automatismes imprescindibles.

Al final d'aquesta formació, tindràs coneixements complets. Captar i recuperar l'essencial en totes les situacions, ja sigui en un context d'estudi o professional. Una habilitat clau per optimitzar la teva eficiència diària.