Hores extraordinàries: principi

Les hores extraordinàries són les hores treballades més enllà del temps de treball legal de 35 hores (o temps considerat equivalent) per a un empleat a temps complet.

Les hores extres donen lloc a un augment salarial. Aquest augment està previst per un acord d'empresa o, en el seu defecte, per un acord d'oficina. L’acord d’empresa preval sobre l’acord d’oficina. Les taxes d’ampliació no poden ser inferiors al 10%.

En absència de disposició contractual, les hores extraordinàries donen lloc a un augment salarial de:

Un 25% durant les primeres 8 hores d’hores extres; 50% per a les següents hores. Hores extraordinàries: no només donen lloc a pagues per primes

Les hores extraordinàries donen lloc al dret a un augment salarial o, si escau, a un descans compensatori equivalent (Codi del treball, art. L. 3121-28).

A la nòmina es menciona el nombre d’hores de treball a què es refereix el salari. Si l’empleat treballa hores extraordinàries, haureu de distingir a la seva butlleta de pagament les hores pagades al tipus normal i les que inclouen un increment de les hores extraordinàries (Codi del treball, art. R. 3243-1).

El pagament de la prima no

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  L'eco, per a qui, per a què?