Jubilació progressiva: persona que proporciona una activitat a temps parcial

El pla de jubilació progressiva està obert als empleats que compleixin les condicions següents:

treballar a temps parcial en el sentit de l'article L. 3123-1 del Codi del Treball; haver complert l'edat mínima legal de jubilació (62 anys per als assegurats nascuts a partir de l'1 de gener de 1955) reduïda en 2 anys, sense poder ser inferior a 60 anys; justificar una durada de 150 trimestres de l'assegurança de vellesa i períodes reconeguts com a equivalents (Codi de la Seguretat Social, art. L. 351-15).

Aquest sistema permet als treballadors exercir una activitat reduïda mentre es beneficien d’una part de la seva pensió de jubilació. Aquesta fracció de la pensió varia segons la durada del treball a temps parcial.

La preocupació és que, en el sentit del Codi del treball, es consideren empleats a temps parcial que tenen un temps de treball més curt:

a la durada legal de 35 hores setmanals o a la durada fixada per conveni col·lectiu (conveni d'oficina o empresa) o a la durada laboral aplicable a la vostra empresa si la durada és inferior a 35 hores; a la durada mensual resultant,

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Corrupció, favoritisme, malversació... com prevenir-los en la gestió local?