Mentre que gairebé el 20% de la població francesa és seguida per una malaltia crònica, diversos milions de joves, des de parvulari fins a la universitat, alumnes o estudiants, intenten diàriament continuar els seus estudis o estudis universitaris. Aquests col·lectius, potencialment prevenits per una situació d'incapacitat temporal o de llarga durada vinculada a una malaltia, requereixen en un gran nombre de casos un suport adequat per al qual s'ha de formar el personal docent i de supervisió. El MOOC "Per una escola inclusiva de l'escola bressol a l'educació superior" vol, en aquest context, aportar coneixements bàsics i/o avançats sobre suport educatiu per a l'aprenentatge dels alumnes i estudiants monitoritzats per situacions de discapacitat vinculades a malalties cròniques greus (incloent càncers i / o malalties rares).

Especialment coral, dóna la paraula als professionals de l'educació (mestres, professors especialistes, alumnes acompanyants o estudiants amb discapacitat), treballadors socials i professionals de suport (mediador sanitari, treballador social), metges especialistes i professors-investigadors.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Reunió informativa - Transicions professionals