Llei ASAP: durada i renovació dels acords de participació en beneficis (article 121)

La llei perpetua la possibilitat de celebrar acords de participació en beneficis per un període inferior a 3 anys. La durada mínima d’un acord de participació en beneficis és ara d’un any.

Fins ara, aquest període reduït només era possible per a empreses amb menys d’11 treballadors i en determinades condicions.
Això també es va autoritzar el 2020 de manera temporal per facilitar l’atorgament de la prima de poder adquisitiu, però aquesta possibilitat havia finalitzat el 31 d’agost de 2020.

També s’ha canviat la durada de la renovació tàcita. Ja no serà per 3 anys sinó per un període igual al termini inicial del conveni.

Llei ASAP: noves normes per als acords d’estalvi d’empleats celebrats a nivell d’oficina (article 118)

La pròrroga d’un any del termini permès per negociar les sucursals

Des de fa uns quants anys, diverses lleis tenen previst obligar les sucursals a negociar l’estalvi dels empleats, però cada vegada es retrocedeix el termini. Rebel·leu-vos amb la llei ASAP que ajorna un any el termini establert per la llei PACTE.

Per tant, la llei ajorna del 31 de desembre de 2020 al 31 de desembre de 2021 la data límit per a les sucursals