Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • Ensenyar tenint en compte les limitacions cognitives dels alumnes.
  • Ensenyeu d'una manera que promogui la retenció de memòria a llarg termini.
  • Identificar els determinants de la conducta disruptiva.
  • Establir una estratègia per gestionar el comportament dels estudiants.
  • Identificar pràctiques que afecten la motivació dels alumnes.
  • Promoure la motivació intrínseca, l'autoregulació de l'aprenentatge i desenvolupar estratègies metacognitives en els teus alumnes.

Descripció

Aquest Mooc pretén completar la formació en psicologia del professorat. Aborda 3 temes molt concrets, tots dos molt ben entesos gràcies a dècades de recerca en psicologia, i que són absolutament crucials per als professors:

  • Memòria
  • El comportament
  • motivació.

Aquestes 3 assignatures van ser escollides per la seva importància intrínseca, i pel seu interès transversal: són importants en totes les assignatures, i en tots els nivells d'escolarització, des de parvulari fins a educació superior. Preocupen el 100% dels professors.