Què és l'estratègia i per a què serveix? Què és estratègic avui? Com entendre els principals problemes internacionals contemporanis? Com realitzar l'anàlisi d'una situació estratègica? Com decidir en un futur incert?

Més d'una trentena de personalitats, investigadors, docents, professionals de les qüestions estratègiques, us guiaran en la vostra reflexió recolzant-vos en casos concrets i emblemàtics extrets dels diferents àmbits de les qüestions estratègiques: fonaments de la reflexió estratègica, qüestions politicomilitars, estratègia internacional d'escenari, amenaces contemporànies... Aquesta tria de la pedagogia amb l'exemple permet posar en perspectiva les nocions teòriques tradicionalment ensenyades

En finalitzar aquest curs, tindreu una millor comprensió general dels problemes vitals per a les nostres societats. També podreu distingir millor el que fa referència al temps llarg i el que fa al temps curt, classificar entre essencial i secundari, sobretot en la massa considerable d'informació que tots rebem diàriament, per prioritzar els interessos dels diferents actors implicats. . Podràs elaborar les teves pròpies graelles de lectura i anàlisi, prendre la perspectiva necessària sobre una situació i posar-la en perspectiva per prendre les millors decisions.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Feines en medi ambient i ordenació del territori