Convenis col·lectius: augment salarial i bonificació creada amb caràcter retroactiu

Un treballador, conductor-receptor d'una empresa de transport públic, va ser acomiadat per mala conducta el 28 de gener de 2015. S'havia sotmès al jutjat industrial de diverses reclamacions.

Va reclamar en particular el benefici d'un augment del sou base, així com una bonificació, que un acord d'entesa per a la NAO 2015, signat el 8 d'octubre de 2015 preveia als conductors-receptors. La seva particularitat: la bonificació era retroactiva.

En detall, l'acord deia:

(en el seu article 1 titulat "Augment del salari de tots els treballadors, conductors-cobradors i servei tècnic)": " Increment, retroactiu a l’1 de gener de 2015, del 0,6% del salari base "; (a l'article 8 titulat "Creació d'una bonificació de dissabte per rebre conductors"): " De manera retroactiva fins a l'1 de gener de 2015, es crea una prima de servei de dissabte de 2 euros. Aquesta bonificació s’atorga al conductor que realitza un servei un dissabte laboral ».

L'empresari es va negar a aplicar aquestes disposicions contractuals a l'empleat. Va argumentar que un nou conveni col·lectiu només és aplicable als contractes de treball vigents en el moment de...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  A temps parcial: superar el temps de treball legal comporta la requalificació del contracte a temps complet