Al final d'aquest curs, seràs capaç de:

  • mostrar el lloc central dels sòls i els seus usos agrícoles o forestals en el clima.
  • donar suport i desenvolupar formes d'agricultura que puguin fer front als reptes del canvi climàtic i la seguretat alimentària (des d'un punt de vista operatiu).

Descripció

Els papers de l'agricultura i la silvicultura en el canvi climàtic són múltiples. Afecten a diversos actors i poden ser tractats a diverses escales i per diferents disciplines científiques.

El MOOC “Sòl i clima”. vol explicar aquesta complexitat i, en particular, el paper que juguen els sòls. Si cada cop escoltem més “El segrest de carboni del sòl és una manera de mitigar i adaptar-se al canvi climàtic”, cal entendre:

  • per què i fins a quin punt aquesta afirmació és certa
  • com emmagatzemar carboni del sòl mitiga el canvi climàtic i afecta el funcionament del sòl i dels ecosistemes
  • quins són els processos implicats i com podem jugar-hi
  • quins són els riscos, obstacles i palanques d'actuació per desenvolupar una estratègia dirigida a...

Continueu llegint l'article al lloc original →