L'objectiu d'aquest curs és comprendre els problemes de seguretat a les xarxes informàtiques, i més concretament tenir un bon coneixement de les amenaces i mecanismes de protecció, entendre com aquests mecanismes encaixen en una arquitectura de xarxa i ''adquirir coneixements en l'ús de les eines habituals de filtratge i VPN sota Linux.

L'originalitat d'aquest MOOC rau en l'àmbit temàtic restringit a
seguretat de xarxa, un alt nivell d'expertesa per a l'aprenentatge a distància i la consegüent oferta de TPs que s'ofereixen (entorn Docker sota GNU/Linux dins d'una màquina virtual).

Després de la formació impartida en aquest MOOC, coneixeràs les diferents topologies de xarxes FTTH, tindràs conceptes d'enginyeria, coneixeràs la tecnologia de fibra i cable així com els accessoris utilitzats. Hauràs après com es despleguen les xarxes FTTH i quines proves i mesures es fan durant la instal·lació d'aquestes xarxes.