Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Conveni col·lectiu SYNTEC-CINOV: una tarifa plana en hores per als empleats inclosos en la modalitat 2 "realització de missions"

Un salarié travaillait en qualité d’analyste d’exploitation au sein d’une société d’informatique. Suite à sa démission, le salarié avait saisi les prud’hommes. Il contestait notamment la validité de la convention de forfait en heures à laquelle il avait été soumis en application de la convention collective SYNTEC-CINOV.

La convention de forfait heures de l’intéressé renvoyait à la modalité 2 « réalisation de mission », prévue par l’accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (chapitre 2, article 3).

Aquest text estableix en particular que la modalitat 2 s'aplica als empleats que no estiguin afectats per les modalitats estàndard ni per a l'execució de missions amb total autonomia. La gravació del seu temps de treball es fa en dies, amb un control del temps de treball que es realitza anualment.

La seva remuneració inclou qualsevol variació horària realitzada dins d'un límit el valor del qual sigui com a màxim del 10% per a un horari setmanal de 35 hores. Finalment, aquests empleats no poden treballar més de 219 dies a l’empresa.

Dans cette affaire, le salarié estimait d’abord qu’il ne relevait pas d’un forfait

LLEGIR  Compte d'entrenament personal: trucades telefòniques, SMS, compte amb els intents d'estafa