Les tècniques ocupen un lloc cada vegada més gran a les nostres societats, i, tanmateix, segueixen sent molt desconegudes. Per tècniques entenem objectes (eines, instruments, aparells diversos, màquines), processos i pràctiques (artesanals, industrials).

Aquest MOOC pretén oferir eines per entendre com es produeixen aquestes tècniques en el seu context polític, econòmic, social, estètic i com configuren també espais i societats, és a dir, llars, ciutats, paisatges i l'entorn humà en el qual s'encaixen.
El MOOC també pretén aportar coneixements teòrics i pràctics per identificar-los, mantenir-los, conservar-los i potenciar-los, és a dir, treballar pel seu patrimoni.

Cada setmana, els professors començaran per definir els àmbits d'estudi, explicaran els conceptes principals, us donaran una visió general dels diferents enfocaments desenvolupats fins ara i, finalment, us presentaran, per a cada àmbit, un cas pràctic.