Activitat parcial: el règim de common law

La tarifa horària per al càlcul del subsidi d'activitat parcial de dret comú es manté fixada en el 60% del salari brut de referència, limitat a 4,5 salari mínim horari.

La taxa aplicada per al càlcul de la indemnització abonada a l’empleat es manté en el 70% de la retribució bruta de referència, limitada a un salari mínim de 4,5 hores fins al 30 d’abril.

El que fa que la resta depengui, per als empresaris, del règim de common law del 15%. Aquest nivell de suport està, de moment, previst fins al 30 d’abril.

La taxa del 36% de la bonificació parcial d’activitat s’hauria d’aplicar teòricament a partir de l’1 de maig de 2021.

Activitat parcial: sectors protegits (annexos 1 i 2 o S1 i S1bis)

Empresaris l'activitat principal dels quals apareix a:

la llista denominada apèndix 1 o S1 que inclou, en particular, els sectors del turisme, l’hoteleria, la restauració, l’esport, la cultura, el transport de passatgers i els esdeveniments; la llista anomenada annex 2 o S1bis que agrupa els anomenats sectors relacionats i l’activitat principal de la qual figura a l’annex 2 i que ha patit una certa disminució de ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Per a què serveix una MasterCard corporativa?