Com a empresari, havia de protegir la salut i la seguretat dels meus empleats i, per tant, els vaig situar, sempre que fos possible, en una situació de teletreball. Tanmateix, em pot fer un seguiment remot de l’activitat dels meus teletreballadors?

Tant si la implementació del teletreball a la vostra empresa és el resultat d’un conveni col·lectiu signat amb els sindicats o de la crisi sanitària, no tot està permès i cal respectar certes normes.

Tot i que generalment confieu en els vostres empleats, encara teniu algunes preocupacions i reserves sobre la seva productivitat quan es desplacen de manera telemàtica.

Per tant, voleu controlar l’activitat dels empleats que treballen a casa. Què està autoritzat en aquest assumpte?

Teletreball: els límits del control dels empleats

La CNIL va publicar a finals de novembre una pregunta i resposta sobre teletreball, que respon a aquesta pregunta.

Segons la CNIL, podeu controlar completament l’activitat dels treballadors del teletreball, sempre que aquest control sigui estrictament proporcional a l’objectiu perseguit i que no infringeixi els drets i les llibertats dels vostres empleats i respectant òbviament, algunes regles.

Sàpiga que manté, i ...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Formació gratuïta Blockchain i Bitcoin (principiant)