Transferència d’hores DIF al CPF: recordatoris

Des del 2015, el compte d’entrenament personal (CPF) substitueix el dret individual a l’entrenament (DIF).

Per a les persones que treballaven el 2014, és responsabilitat seva prendre les mesures necessàries per transferir els seus drets segons el DIF al seu compte de formació personal. La transposició al CPF no és automàtica.

Si els empleats no fan aquest pas, els seus drets adquirits es perdran definitivament.

Heu de saber que originalment la transferència s’havia de fer com a molt tard el 31 de desembre de 2020. Però s’ha concedit un temps addicional. Els empleats afectats tenen fins al 30 de juny de 2021.

Transferència d’hores DIF al CPF: les empreses poden informar els empleats

Per tal de donar a conèixer als titulars de drets el DIF, el Ministeri de Treball llança una campanya d'informació entre empleats, empreses, federacions professionals i agents socials.

En determinades condicions, fins al 31 de desembre de 2014, els empleats podien adquirir fins a 20 hores de dret DIF a l'any, fins a un límit màxim de 120 hores acumulades.
El Ministeri de Treball especifica que per a una persona que mai ha utilitzat els seus drets, això pot representar un ...