En aquest curs abordem alguns temes clau relacionats amb els debats actuals relacionats amb la hibridació de continguts. Comencem amb una reflexió sobre la reutilització i la compartició dels recursos educatius. Insistim especialment en el disseny de vídeos educatius, i en els diferents mètodes associats als diferents tipus de vídeos. A continuació, parlem de la qüestió del seguiment de l'ús dels recursos creats, en particular a través de taulers de control que mobilitzen l'anàlisi de l'aprenentatge. Per concloure, parlem d'algunes de les potencialitats que ofereix la tecnologia digital pel que fa a l'avaluació, amb especial èmfasi en la qüestió de la intel·ligència artificial i l'aprenentatge adaptatiu.

El curs conté una mica d'argot del món de la innovació educativa, però sobretot es basa en el feedback de l'experiència pràctica en el camp.

Continueu llegint l'article al lloc original →

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  1| Què és la visita de mitja carrera?