Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

El dispositiu Transicions col·lectives ou "Transco" té com a objectiu protegir els empleats els llocs de treball dels quals estan en perill, oferint-los un augment de competències mitjançant una formació certificada que els prepari per a professions prometedores, alhora que garanteix la seva remuneració durant aquest curs amb el manteniment del seu contracte de treball.

La implantació operativa es detalla en una circular del Ministeri de Treball de l'11 de gener de 2021. Es va distribuir als serveis estatals interessats així com als agents laborals dels territoris.

Identificació de professions prometedores S'elaboraran llistes a cada territori per tal de prioritzar el finançament dels itineraris dels empleats cap a aquestes professions. A nivell autonòmic, aquestes llistes es van elaborar l'últim trimestre del 2020. Es podran desglossar per àmbits d'ocupació i complementar-se durant l'any 2021 a nivell territorial més depurat.
Aquestes llistes són validades pel Crefop i després es comuniquen als actors i es publiquen als llocs de la Direcció i les prefectures.

Investigació de fitxers i suport financerPro Transitions (ATPro) instrueix i accepta la sol·licitud de suport financer d'un camí de transició professional com a part d'un Transco, sobretot pel que fa a la seva consistència i rellevància. Ella

LLEGIR  Col·lecció Matemàtiques: 5- Integració