Transferència de contractes de treball: principi

Quan es produeix un canvi en la situació legal de l’empresari en el context, en particular, d’una successió o fusió, els contractes de treball es transfereixen al nou empresari (Codi del treball, art. L. 1224-1).

Aquesta transferència automàtica s'aplica als contractes de treball en curs el dia de la modificació de la situació.

Els empleats transferits es beneficien de les mateixes condicions d'execució del seu contracte de treball. Conserven l’antiguitat adquirida amb el seu anterior empresari, les seves qualificacions, la seva remuneració i les seves funcions.

Transferència de contractes de treball: el reglament intern no és aplicable contra el nou empresari

El reglament intern no es veu afectat per aquesta transmissió de contractes de treball.

De fet, el Tribunal de cassació acaba de recordar que el reglament intern constitueix un acte regulador del dret privat.
En cas de transmissió automàtica dels contractes de treball, no es traspassa el reglament de règim intern que fos imprescindible en la relació amb l'antic empresari. No és vinculant per al nou empresari.

En el cas resolt, l’empleat va ser contractat inicialment, el 1999, per una empresa L. El 2005, l’havia comprat l’empresa CZ.