Tres decrets, adoptats en aplicació de la llei de 6 d’agost de 2019 sobre transformació del servei públic, milloren la contractació, la integració i el desenvolupament professional de persones amb discapacitat al servei públic.

Establiment al finalitzar un contracte d’aprenentatge

Un decret publicat el 7 de maig al Diari Oficial fàcil l'establiment de persones amb discapacitat que hagin finalitzat un contracte d'aprenentatge en el servei públic. Podran beneficiar-se de l'accés directe a una posició a partir d'un procediment dedicat.

Els candidats han d'enviar la seva sol·licitud de tinença almenys tres mesos abans de la finalització del contracte d'aprenentatge a l'autoritat contractant. Aquest últim té un mes des de la recepció de la sol·licitud per transmetre una proposta de tinença i una o més ofertes per a un lloc de treball corresponent a les funcions realitzades durant l’aprenentatge. Si no té cap proposta, els informarà en el mateix termini. Els candidats disposaran de quinze dies per enviar la sol·licitud. Un comitè de tinença examinarà els expedients i convocarà o no els candidats per a una entrevista que cal