L'autenticació de dos factors (2FA) s'està convertint en un substitut cada cop més popular dels mètodes d'autenticació tradicionals basats principalment en contrasenyes. Tot i que aquest segon factor pot adoptar diverses formes, l'aliança FIDO ha estandarditzat el protocol U2F (Segon Factor Universal) aportant com a factor un testimoni dedicat.

En aquest article es parla de la seguretat d'aquests tokens pel que fa al seu entorn d'ús, les limitacions de les especificacions, així com l'estat de l'art de les solucions que ofereix el codi obert i la indústria. Es detalla un PoC que implementa millores de seguretat, útils en contextos sensibles. Es basa en la plataforma de codi obert i maquinari obert WooKey que ofereix una defensa en profunditat contra diversos models d'atacant.

Més informació sobre Web de l'SSTIC.

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Un empleat pot reclamar el benefici d’una bonificació anual prevista en el seu conveni col·lectiu en cas de requalificació del seu acomiadament?