Convenis col·lectius: bonificació anual subjecta a la presència del personal

Un treballador s'havia sotmès als jutges del Tribunal de Treball arran del seu acomiadament per falta greu l'11 de desembre de 2012. Va impugnar el seu acomiadament i també va sol·licitar el pagament d'una gratificació anual prevista pel conveni col·lectiu aplicable.

En el primer punt, havia guanyat en part el seu cas. Efectivament, els primers jutges havien considerat que els fets al·legats a la treballadora no constituïen falta greu, sinó una causa real i greu d'acomiadament. Així doncs, havien condemnat l'empresari a pagar-li les sumes de les quals el treballador havia estat privat per la qualificació de falta greu: un salari endarrerit pel període d'acomiadament, així com les quantitats corresponents a la indemnització per preavís i les indemnitzacions per acomiadament.

En el segon punt, els jutges havien desestimat la petició de l'empleat, en considerar que aquesta no reunia les condicions per obtenir la bonificació. Així ho preveia el conveni col·lectiu per al comerç minorista i majorista predominantment d'alimentació (art. 3.6)...

Continueu llegint l'article al lloc original →

LLEGIR  Teniu més seguidors a Instagram automàticament?