L’origen de l’enfocament àgil ...

El món deu l '"enfocament àgil" a un grup d'informàtics nord-americans. Junts, van decidir el 2001 revolucionar els processos de desenvolupament de TI i van escriure el "Manifest Agile"; un mètode de treball centrat en la satisfacció del client, que s’estructura al voltant de quatre valors i 12 principis, de la següent manera:

Els 4 valors

Persones i interaccions més que processos i eines; Programari operatiu més que documentació exhaustiva; Col·laboració amb els clients més que negociació contractual; Adaptar-se al canvi més que seguir un pla.

Els 12 principis

Satisfer el client proporcionant funcions d’alt valor afegit de manera ràpida i regular; Acollir sol·licituds de canvis fins i tot tard en el desenvolupament del producte; El més sovint possible, oferiu programari operatiu amb cicles de poques setmanes, afavorint els terminis més curts; Garantir una cooperació permanent entre els grups d'interès i l'equip de productes; Dur a terme projectes amb persones motivades, proporcionar-los l’entorn i el suport que necessiten i confiar en ells per assolir els objectius marcats; Simplificar