2021 visites mèdiques: allò que s’ajorna o no

L’ajornament es refereix a dos tipus d’exàmens;
la visita inicial d'informació i prevenció (VIP) (excepte per a determinades poblacions de risc: menors, dones embarassades, nocturnes, etc.) i la seva renovació;
la renovació de la prova d'aptitud i la visita intermèdia per als treballadors beneficiaris d'una vigilància reforçada, excepte els treballadors exposats a radiacions ionitzants classificats en la categoria A.

Tots aquests exàmens, la data límit dels quals hauria d’arribar el 16 d’abril de 2021 (o que ja s’han ajornat per primera vegada i no es podrien organitzar abans del 4 de desembre de 2020) es poden ajornar un màxim d’un any després de la data límit.

Tanmateix, el seu ajornament no és sistemàtic, ho és metge del treball Qui decideix. Pot optar per mantenir-los pel que fa a la informació de què disposa sobre l'estat de salut del treballador, així com els riscos relacionats amb el seu lloc de treball o les seves condicions de treball.

Visites mèdiques 2021: el que suposa per a vosaltres l’ajornament

No depèn de vosaltres organitzar l’ajornament sinó de la medicina del treball. Per tant, és el metge del treball qui ha de:

d 'una banda, us informarà de l' ajornament, així com