Descobriu la llengua francesa amb Ayssé, Peter, Maria, Rajan, Tania, Haroun i Yuta! Hi ha 17 seqüències en aquest curs. Cada seqüència representa 3 hores d'aprenentatge autònom amb una temàtica diferent: vida quotidiana, cultura francesa, vida cívica o tràmits administratius.

En aquest curs tu practiques :
• L'escolta amb vídeos i documents d'àudio;
• el donar una conferència amb documents administratius i vida quotidiana;
• L' escrivint text amb temes variats i divertits;
• el gramàtica i lèxic amb vídeos per entendre i activitats interactives per formar-te.
La navegació és gratuïta. Podeu treballar primer les seqüències i activitats que més us interessen.
Apreneu de manera fàcil i eficaç al vostre telèfon mòbil, tauleta o ordinador.