Ang empleyado nagpadala sa iyang amo og hangyo sa leave sulod sa gambalay sa usa ka PTP sa pinakaulahi nga 120 ka adlaw sa dili pa magsugod ang aksyon sa pagbansay kung kini naglakip sa padayon nga paghunong sa trabaho sa labing menos unom ka bulan. Kung dili, kini nga hangyo kinahanglan ipadala dili molapas sa 60 ka adlaw sa wala pa magsugod ang aksyon sa pagbansay.

Ang benepisyo sa gipangayo nga leave dili mabalibaran sa amo lamang sa panghitabo sa dili pagsunod sa empleyado sa mga kondisyon nga gihisgotan sa ibabaw. Bisan pa, ang usa ka pag-postpone sa leave mahimong ipahamtang kung adunay makadaot nga mga sangputanan alang sa produksiyon ug operasyon sa kompanya, o kung ang proporsyon sa mga empleyado nga dungan nga wala sa ilawom sa kini nga leave nagrepresentar sa labaw sa 2% sa kinatibuk-ang trabahante sa establisemento.

Niini nga konteksto, ang gidugayon sa professional transition leave, nga gi-assimilate sa usa ka panahon sa trabaho, dili mapakunhod gikan sa gidugayon sa tinuig nga leave. Giisip kini sa pagkalkula sa seniority sa empleyado sulod sa kompanya.

Ang empleyado ubos sa obligasyon sa pagtambong isip kabahin sa iyang kurso sa pagbansay. Gihatagan niya ang iyang amo nga pruweba sa pagtambong. Usa ka empleyado nga, walay rason