Print Friendly, PDF & Email

Ang mid-career nga pagbisita usa ka bag-ong sistema nga gipaila sa balaod sa Agosto 2, 2021.


Kini nga pagbisita nagtugot:
d 'paghimo og imbentaryo de l’adéquation entre le poste de travail et l’état de santé du salarié,
dpagtimbang-timbang sa mga risgo de désinsertion professionnelle et la prévention des risques professionnels, en prenant en compte l’évolution de ses capacités, en fonction de son parcours professionnel, de son âge et de son état de santé ;
pag-edukar sa empleyado ang mga hagit sa pagkatigulang sa trabaho ug ang pagpugong sa mga risgo sa trabaho.


Au cours de cette visite, le médecin peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail.

BASAHA  Ang Super Sistema sa Kaugalingon io alang sa mga Nagsugod