Mahimo kining hangyoon sa usa ka occupational physician, usa ka treating physician/prescriber sa sick leave, ang health insurance medical adviser o sa empleyado. Uban niini sa hunahuna, ang amo nagpahibalo sa empleyado sa posibilidad sa paghangyo niini nga pre-recovery nga pagbisita sa iyang kaugalingon. Kini nga impormasyon pananglitan gihimo atol sa liaison meeting.