Le reperensiya sa kapansanan gipahibalo sa amo sa organisasyon niini nga pagbisita ug mahimong motambong ubos sa pagdawat sa empleyado. Dili siya makatambong sa medikal nga interbyu ug medikal nga eksaminasyon sa empleyado, apan ang mga diskusyon lamang mahitungod sa bisan unsang indibidwal nga mga lakang alang sa pag-adjust, pagpahiangay o pagbag-o sa posisyon ug/o iskedyul.