Gipresentar sa pagsugod sa Septyembre 2020 sa Punong Ministro, si Jean Castex, ang plano sa pagkabanhaw gitumong sa pagbag-o sa krisis ngadto sa usa ka higayon "pinaagi sa panguna nga pagpamuhunan sa mga lugar ... nga maghimo sa mga trabaho ugma".

Nagpasabot kini sa pagpamuhunan sa bokasyonal nga pagbansay aron ang mga mamumuo ug mga amo nga makaangkon ug adunay igong kahanas, depende sa gipaabot nga kalamboan sa labor market. Niini nga konteksto, ang plano sa pagbawi naghatag alang sa pagpalihok sa usa ka global nga sobre nga 360 milyon nga euros aron suportahan ang pag-digitize sa sistema sa pagbansay, paghimo og bag-ong sulud sa edukasyon ug pagsuporta sa paglihok sa upmarket sa ODL (Bukas nga pagbansay ug gikan sa layo).

Usa ka kakulangan sa suplay

Ang kalit nga paghunong nga gipahamtang sa kalihokan sa mga organisasyon ...