Print Friendly, PDF & Email

Kini nga kurso, nga gitanyag sa HEC Paris, gitumong sa tanan nga mga estudyante nga naghunahuna bahin sa pagkuha sa usa ka kurso sa pagpangandam, bisan unsa ang disiplina, ug dili lamang sa mga nagplano nga mangandam alang sa kompetisyon nga mga eksaminasyon alang sa mga eskwelahan sa negosyo.

Mga klase sa pagpangandam, kini nga maalamat nga kurso kansang ngalan naghatag katugnaw sa pipila ka mga estudyante sa high school ...

Bisan pa niana, liboan ka mga estudyante ang nagpili niini kada tuig, aron makapadayon sa ilang mga pagtuon human sa baccalaureate. Unsa ang gilangkuban niini? Gireserba ba gyud kini sa mga elite? Kinahanglan ba gyud ka nga usa ka henyo aron molampos sa pagpangandam?

Pas sûr … nous pensons que la prépa est accessible à tous ; il suffit d’être curieux et motivé.

Ces vidéos, à destination des lycéens et des préparationnaires, démystifient la classe prépa tout en s’attaquant aux nombreux préjugés la concernant. Nous vous accompagnerons durant cette exploration de la prépa, et partagerons avec vous notre expérience très récente de ce cursus. Les vidéos répondront à vos questions sur toutes les facettes de la prépa, notamment grâce aux interviews et témoignages de préparationnaires, d’anciens préparationnaires mais aussi d’experts.

BASAHA  Hatagi'g pagtagad ang dili sinultian nga sinultian