Ang katuyoan niini nga MOOC mao ang yano nga pagtubag sa sukaranan nga mga ideya sa kriminal nga pamaagi.

Maglakaw kita uban sa kriminal nga pagsulay pinaagi sa pag-focus sa paagi diin ang mga sala namatikdan, ang ilang mga sad-an gipangita, ang ebidensya sa ilang posibleng pagkasad-an nakolekta, sa katapusan ang mga lagda nga nagdumala sa ilang prosekusyon ug sa ilang hukom.

Kini magdala kanato sa pagtuon sa papel sa mga serbisyo sa imbestigasyon ug ang legal nga gambalay sa ilang mga interbensyon, ang hudisyal nga mga awtoridad ubos sa kang kinsang awtoridad sila molihok, ang dapit ug ang tagsa-tagsa nga mga katungod sa mga partido sa pamaagi.

Atong tan-awon kung giunsa pag-organisar ang mga korte ug ang lugar sa ebidensya sa pagsulay.

Magsugod kita gikan sa mga nag-unang mga prinsipyo nga nag-istruktura sa kriminal nga pamaagi ug, samtang kita nag-uswag, atong hisgotan ang usa ka piho nga gidaghanon sa mga tema, nga kasagaran gidagmalan kung kini gihisgutan sa media: reseta, ang mga katungod sa depensa, ang presumption of innocence, kustodiya sa pulis, suod nga kombiksyon, pagsusi sa identidad, pre-trial detention, ug uban pa….

Ipadayon ang pagbasa sa artikulo sa orihinal nga site →