Ang "biktima" usa ka sukaranan nga bili sa kultura sa Kasadpan. Sa samang higayon, ang biktima kabahin sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi pinaagi sa media ug sa atong mga diskusyon kung ang makasubo nga mga balita mohagit ug makasamok sa atong kasiguroan. Apan, ang siyentipikanhong paagi niini bag-o lang. Kini nga online nga kurso nagdapit sa mga partisipante sa pagbutang sa konsepto sa "biktima" ngadto sa panglantaw pinaagi sa lain-laing mga theoretical ug siyentipikong kontribusyon. Kini nga kurso nagsugyot, una sa tanan, sa pag-analisar sumala sa usa ka socio-historical nga pamaagi sa mga contours sa konsepto sa biktima nga naghubit sa panglantaw nga kita adunay niini karon. Ikaduha, kini nga kurso naghisgot sa nagkalain-laing porma sa pagbiktima gikan sa criminological ug psycho-medico-legal nga perspektiba, ang isyu sa psychological trauma ug ang institutional ug therapeutic nga paagi aron matabangan ang mga biktima.

Nagtanyag kini usa ka detalyado nga pagtuki sa mga konsepto ug hinungdanon nga mga ideya sa biktima. Kini usab ang okasyon aron masabtan ang mga mekanismo sa pagtabang sa mga biktima nga gipahimutang sa mga nasud nga nagsultig Pranses (Belgian, French, Swiss ug Canadian).