Ang mga teknik nag-okupar sa usa ka nagkadako nga dapit sa atong mga katilingban, ug bisan pa sila nagpabilin nga wala mailhi. Pinaagi sa mga teknik gipasabot nato ang mga butang (mga himan, instrumento, lain-laing mga himan, makina), mga proseso ug mga praktis (artisanal, industriyal).

Kini nga MOOC nagtinguha sa paghatag ug mga himan aron masabtan kung giunsa kini nga mga teknik gihimo sa ilang politikanhon, ekonomikanhon, sosyal, aesthetic nga konteksto ug kung giunsa usab nila i-configure ang mga wanang ug mga katilingban, kana mao ang mga balay, lungsod, talan-awon ug ang palibot sa tawo diin sila nahiangay.
Ang MOOC nagtumong usab sa paghatag ug teoretikal ug praktikal nga kahibalo sa pag-ila, pagmentinar, pagpreserba ug pagpauswag kanila, buot ipasabot, pagtrabaho ngadto sa ilang kabilin.

Matag semana, ang mga magtutudlo magsugod pinaagi sa pagdeterminar sa mga natad sa pagtuon, ipasabut nila ang mga nag-unang konsepto, maghatag kanimo og usa ka kinatibuk-ang ideya sa lain-laing mga pamaagi nga naugmad sa petsa, ug sa katapusan sila mopresentar kanimo, alang sa matag natad, usa ka case study.