Ang katuyoan niini nga kurso mao ang pagpresentar sa chemistry sa lainlaing mga bahin niini ug ang posible nga mga propesyonal nga outlet.

Ang tumong niini mao ang pagbaton ug mas maayong pagsabot sa mga disiplina nga gipresentar ug sa mga propesyon nga adunay ambisyon. tabangi ang mga estudyante sa high school sa pagpangita sa ilang dalan salamat sa usa ka set sa MOOCs, diin kini nga kurso kabahin, gitawag og ProjetSUP.

Ang mga sulud nga gipresentar niini nga kurso gihimo sa mga team sa pagtudlo gikan sa taas nga edukasyon kauban ang Onisep. Mao nga makasiguro ka nga ang sulud kasaligan, nga gihimo sa mga eksperto sa natad.