Aduna ka bay account sa pagbansay ug gusto nga magbansay sa mga digital nga propesyon? Uban sa imong personal nga account sa pagbansay (CPF), ikaw karon adunay posibilidad nga makakuha og pondo sa estado. Isip kabahin sa plano Pag-usab sa France, usa ka kontribusyon sa dugang nga mga katungod alang sa CPF na-set up. Ang punto sa Serbisyo-Publiko.fr.