Nastartujte svou kariéru: Rezignace na dlouhé a slibné školení

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici zubního asistenta ve Vaší ordinaci s účinností od [datum zahájení]. Můj odchod je motivován přáním absolvovat dlouhé školení, které mi umožní získat nové dovednosti a profesně se rozvíjet.

Během těchto [počet let] strávených s vaším týmem jsem mohl rozvíjet svou odbornost jako zubní asistent, zejména pokud jde o péči o pacienty.

Měl jsem také možnost pracovat na různých případech a přispět ke zlepšení péče o pacienty. Rád bych Vám poděkoval za příležitosti a zkušenosti, které jsem během své profesní kariéry ve Vaší firmě mohl získat.

V souladu se zákonnými ustanoveními budu respektovat výpověď [doba trvání výpovědi], která skončí dne [datum ukončení výpovědi]. V tomto období se zavazuji, že své úkoly budu nadále plnit seriózně a profesionálně jako obvykle.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

[Obec], 28. března 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Vzor-dopis-odstoupení-pro-odchod-na-školení-Dental-Assistant.docx“

Model-resignation-dopis-for-departure-in-training-Dental-Assistant.docx – Staženo 5771 krát – 16,71 KB

 

Chopte se příležitosti: Rezignujte na pozici zubního asistenta s vyšším platem

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat na svou pozici zubního asistenta ve Vaší ordinaci s účinností [datum zahájení výpovědi]. Byla mi nabídnuta podobná pozice v jiné firmě s výhodnějším ohodnocením.

Tyto [počet let] s vámi mi umožnily upevnit své dovednosti v asistování zubním lékařům během procedur a ošetření a také navázat cenné profesionální vztahy s pacienty a dalším personálem. Děkuji za příležitosti a podporu, které se mi dostalo během mého zaměstnání ve vaší firmě.

V souladu se zákonnými ustanoveními budu respektovat výpověď [doba trvání výpovědi], která skončí dne [datum ukončení výpovědi]. Zavazuji se zajistit kontinuitu péče a usnadnit předání mému náhradníkovi.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

 [Obec], 29. ledna 2023

                                                    [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhnout „Dopis-odstup-dopis-pro-vysoce-placenou-kariéru-příležitost-zubní-asistent.docx“

Ukázka-odstoupení-dopis-pro-lépe placenou-kariérní-příležitost-Dental-Assistant.docx – Staženo 5800krát – 16,43 KB

 

Své zdraví na prvním místě: Rezignace ze zdravotních důvodů jako zubní asistent

 

[Jméno] [Jméno odesílatele]

[Adresa]

[PSČ] [Město]

 

[Název zaměstnavatele]

[Doručovací adresa]

[PSČ] [Město]

Doporučený dopis s potvrzením o přijetí

Předmět: Rezignace

 

Vážení

Informuji Vás o svém rozhodnutí rezignovat ze zdravotních důvodů na svou pozici zubního asistenta ve Vaší ordinaci s účinností [datum zahájení výpovědi]. Můj současný zdravotní stav mi bohužel již neumožňuje plně vykonávat své povinnosti a plnit nároky práce.

Během těchto [počet let] strávených spoluprací s vámi jsem mohl získat solidní dovednosti ve správě administrativních úkolů a sledování souborů pacientů. Měl jsem také možnost aktivně se podílet na zavádění hygienických a bezpečnostních protokolů, které zaručují zdravé a bezpečné prostředí pro pacienty a personál.

V souladu se zákonnými ustanoveními budu respektovat výpověď [doba trvání výpovědi], která skončí dne [datum ukončení výpovědi]. Během tohoto období udělám vše pro to, abych zajistil předání svých povinností svému nástupci a usnadnil přechod.

Přijměte prosím, paní/pane [jméno adresáta], vyjádření mého nejlepšího pozdravu.

 

  [Obec], 29. ledna 2023

  [podepište zde]

[Jméno] [Jméno odesílatele]

 

Stáhněte si „Dopis-dopis-odstoupení-pro-lékařské-důvody-Dental-Assistant.docx“

Model-resignation-dopis-for-medical-reasons-Dental-Assistant.docx – Staženo 5748krát – 16,70 KB

 

Napište profesionální a uctivý rezignační dopis

 

Napsání profesionálního rezignačního dopisu a uctivý je zásadním krokem, když se rozhodnete ukončit svou práci. Ať už odcházíte chopit se nové příležitosti, věnovat se školení nebo z osobních důvodů, je nezbytné, abyste na svého bývalého zaměstnavatele zanechali dobrý dojem. Dopis o rezignaci dobře napsáno prokazuje vaši serióznost a profesionalitu a zároveň vyjadřuje svou vděčnost za zkušenosti a příležitosti, které jste v rámci společnosti měli.

Při psaní rezignace nezapomeňte uvést následující:

  1. Jasné prohlášení o vašem úmyslu odstoupit a datum zahájení výpovědi.
  2. Důvody vašeho odjezdu (volitelné, ale doporučené pro větší transparentnost).
  3. Vyjádření vděčnosti za zkušenosti a příležitosti, které jste během svého zaměstnání měli.
  4. Váš závazek respektovat výpovědní lhůtu a usnadnit přechod svému nástupci.
  5. Klasická zdvořilostní formule na uzavření dopisu.

 

Zachování profesionálních vztahů po rezignaci

 

Udržování dobrých vztahů se svým bývalým zaměstnavatelem je zásadní, protože nikdy nevíte, kdy budete v budoucnu potřebovat jeho pomoc, podporu nebo radu. S bývalým zaměstnavatelem nebo kolegy se navíc můžete znovu setkat na pracovních akcích nebo na nové pozici. Zanechat svou práci v pozitivním duchu je tedy zásadní pro zachování těchto cenných vztahů.

Zde je několik tipů pro udržení dobrého vztahu s bývalým zaměstnavatelem po vašem rezignace :

  1. Přísně dodržujte upozornění a pokračujte v práci profesionálně až do konce této lhůty.
  2. Nabídněte, že pomůžete usnadnit přechod a v případě potřeby vyškolte svého nástupce.
  3. Zůstaňte v kontaktu se svými bývalými kolegy a zaměstnavateli prostřednictvím profesionálních sociálních sítí, jako je LinkedIn.
  4. Neváhejte vyjádřit svou vděčnost za zkušenosti a příležitosti, které jste měli během svého zaměstnání, a to i po vašem odchodu.
  5. Pokud musíte požádat o referenci nebo doporučení svého bývalého zaměstnavatele, udělejte to zdvořilým a uctivým způsobem.

Stručně řečeno, profesionální a uctivý rezignační dopis spolu s úsilím o zachování profesionálních vztahů po vašem odchodu bude znamenat dlouhou cestu k udržení pozitivního obrazu a zajištění úspěšné profesní budoucnosti.