Koncesní smlouvy, které byly ve Francii upřednostňovaným nástrojem pro rozvoj velkých infrastruktur, jsou stále výběrovou smlouvou používanou státem nebo místními orgány k modernizaci nebo výstavbě nových veřejných zařízení. Právní režim použitelný na tyto smlouvy se značně vyvíjel, zejména pod vlivem Společenství, aby se posunul od smlouvy intuitu personae ke kategorii veřejných zakázek.

Tento MOOC s názvem „Koncese“ si klade za cíl představit didaktickým způsobem hlavní pravidla platná pro tyto smlouvy.

Tento kurz zohledňuje reformu z prosince 2018, která do francouzského práva zavádí „kodex veřejného pořádku“. .

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →