Popis

Cílem tohoto úvodního školení je umožnit potenciálním vedoucím projektů seznámit se se základními kroky při zakládání projektu a především najít několik zdrojů financování.

Zaměřuje se především na vzdělávací a školní projekty. Pro obecnější nástroje projektového řízení, jako je Ganttův diagram, myšlenková mapa, strategické, taktické a operační vize, se prosím podívejte na naše další školení 🙂

Použitá terminologie:

  • pohyblivost
  • retro plán
  • Ganttův projekt
  • šířit
  • způsobilost
  • strategické partnerství
  • jazykový a kulturní pobyt

Zdroje zahrnuté do školení:

  • vysoce kvalitní videa, včetně „mluvících hlav“, vyprávěných prezentací a prezentací
  • Odkaz na vzdělávací program obsahující všechny…