Cílem tohoto kurzu je představit, co je to psychologie, jaké jsou její hlavní sektory a různá možná východiska.
Mnoho studentů se registruje k získání licence v psychologii, kteří mají vágní, omezenou nebo dokonce mylnou představu o tom, co je psychologie na univerzitě: jaký obsah se vyučuje? Je pravda, že existuje matematika? Jaké práce po školení? Někdy mohou být překvapeni, když hned od prvních lekcí zjistí, že to ve skutečnosti neodpovídá tomu, co si představovali.

Naším hlavním cílem je proto v obecné rovině představit, co je psychologie a profese psychologa, stejně jako další možná východiska. Tento kurz lze tedy chápat jako a obecný úvod do psychologie, nevyčerpávající přehled předmětů, metod a oblastí použití. Jeho cílem je zlepšit šíření informací mezi širokou veřejnost, poskytnout studentům lepší poradenství v této oblasti a v konečném důsledku dosáhnout lepších úspěchů.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Přečtěte si o datové vědě a jejích výzvách