Zranitelní lidé s rizikem vzniku závažné formy infekce Covid-19, jakož i zaměstnanci, kteří jsou rodiči dítěte mladšího 16 let nebo osoby se zdravotním postižením, která je předmětem izolace opatření, vystěhování nebo domácí podpory, mohou za za určitých podmínek těžit z částečné činnosti.

Tito zaměstnanci, kteří nemohou pokračovat v práci, dostávají příspěvek na částečnou činnost, který je stanoven na 70% hrubé referenční odměny omezené na minimální hodinovou mzdu 4,5 hodiny.

Do 31. ledna 2021 je při použití režimu obecného práva hodinová sazba příspěvku na částečnou činnost vypláceného státem stanovena na 60%. Tato sazba je 70% pro chráněná odvětví, která těží ze zvýšení sazby příspěvku na částečnou činnost.

Od 1. února 2021 by měla být stanovena jednotná sazba platná pro všechny společnosti bez ohledu na jejich odvětví činnosti (zvykové právo nebo chráněná odvětví). Toto opatření se ale odkládá na 1. března 2021.

Od tohoto data se pro výpočet příspěvku na dílčí činnost použije jedna hodinová sazba. Tato jednotná sazba je stanovena na 60 ...

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Navrhněte svou strategii získávání zdrojů