Mechanismus zvyšování sazby příspěvku na dílčí činnost je otevřen zejména tzv. Souvisejícím odvětvím, jejichž činnost závisí na odvětvích souvisejících s cestovním ruchem, hotely, restauracemi, sportem, kulturou, přeprava osob, událostí a u nichž došlo v období od 80. března do 15. května 15 k poklesu obratu nejméně o 2020%.

Tento pokles lze ocenit:

  • buď na základě obratu (obratu) zaznamenaného ve stejném období předchozího roku;
  • nebo, pokud si to zaměstnavatel přeje, ve vztahu k průměrnému měsíčnímu obratu za rok 2019 sníženému o 2 měsíce.

U společností založených po 15. březnu 2019 se pokles obratu hodnotí ve vztahu k průměrnému měsíčnímu obratu za období mezi datem vzniku společnosti a 15. březnem 2020 sníženému na dva měsíce.

Některé z těchto společností musí splnit novou povinnost. Jedná se o:

  • řemeslné podniky, které musí generovat alespoň 50 % svého obratu prodejem svých výrobků nebo služeb na veletrzích a výstavách;
  • profese grafického designu, specifické vydavatelské profese, komunikace a design stánků a pomíjivých prostor, které musí dosahovat alespoň 50 % svého obratu u jedné nebo více společností v sektoru pořádání veletrhů, d 'events…

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Audit digitální komunikace, sociální sítě.