Částečná činnost: kompenzace

Při částečné činnosti vyplácíte zaměstnancům hodinovou náhradu odpovídající 70% jejich hrubé odměny. Od 1. ledna 2021 je referenční plat používaný k výpočtu příspěvku omezen na 4,5 minimální mzdy.

Zapište si to
Pokud nebude opatření odloženo, sazba příspěvku na dílčí činnost se v obecném případě od 70. února 60 zvýší ze 1 na 2021%.

Využíváte paušální příspěvek spolufinancovaný státem a UNEDIC. Hodinová sazba příspěvku na částečnou činnost je v zásadě stanovena na 60% hrubé hodinové odměny dotyčného zaměstnance v rozmezí 4,5 hodinové minimální mzdy. Očekává se, že tato sazba vzroste k 36. 1. 2021 na XNUMX%.

V závislosti na vašem odvětví činnosti však můžete mít prospěch ze zvýšené míry pokrytí.

To se týká odvětví, která jsou obzvláště zasažena hospodářskými a finančními důsledky epidemie Covid-19, zejména kvůli jejich závislosti na veřejném přijetí.

Odvětví cestovního ruchu, hotelnictví a pohostinství těží z modulace sazby příspěvku na částečnou činnost, ale nejsou jediné. Tento seznam byl opět rozšířen.

Nyní můžeme rozlišit několik situací ...