Náš MOOC má několik cílů:

Nejprve pochopení principů humanistické filozofie řízení založené na vašich hodnotách, o hodnotách demokracie ve firmě a schopnosti je uvádět do praxe. Tedy přejít od teoretické vize smyslu pro poslání ke konkrétní aplikaci v kultuře, praktikách a procesech růstu a zlepšování.

Za druhé, přístup k následným krokůmhodnocení změn a vývoje které budete implementovat ve vaší firmě nebo projektu.

„Říďte své podnikání jinak“ nabízí více než jen školení.
Zveme vás, abyste okamžitě uvedli do praxe to, co jste se naučili, abyste iniciovali spravedlivější a humanističtější rozvoj ve vaší společnosti a měli pozitivní dopad na společnost.

Budete mít prospěch z:

  • Dovednosti okamžitě použitelné ve vašem prostředí,
  • Personalizované online a vzájemné učení
  • Flexibilní a strukturovaný přístup k online výuce, který vám umožní plánovat získávání nových dovedností podle vaší osobní situace, krok za krokem.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  Zvyšte provoz na svém webu zdarma