Za kvalitu laboratoře se považuje její schopnost poskytovat přesné a spolehlivé výsledky ve správný čas a za nejlepší cenu, aby lékaři mohli pacientům určit vhodnou léčbu. K dosažení tohoto cíle je nezbytné zavedení systému managementu kvality. Tento přístup neustálého zlepšování vede k aplikaci organizace, která umožňuje dosáhnout spokojenosti uživatelů laboratoře a splnění požadavků.

MOOC „Řízení kvality v laboratoři lékařské biologie“ si klade za cíl:

  • Uvědomte si všechny zaměstnance laboratoře o výzvách řízení kvality,
  • Pochopte vnitřní fungování normy ISO15189,
  • Pochopit metody a nástroje pro nastavení systému managementu kvality.

V tomto školení budou probrány základy kvality a pomocí výukových videí bude prozkoumána implikace systému managementu kvality na všechny procesy implementované v laboratoři. Kromě těchto zdrojů poslouží jako reference pro získání konkrétního pochopení implementace tohoto přístupu, zejména v kontextu rozvojových zemí, jako je Haiti, Laos a Mali, zpětná vazba od aktérů z laboratoří, které zavedly systém řízení kvality.

Pokračujte ve čtení článku na původním webu →

READ  9. února 2021 Kolektivní přechody: nové zařízení pro profesionální mobilitu Transco je zařízení, které poskytuje školení zaměstnanců při rekvalifikaci na rozvoj odvětví činnosti, když jsou zaměstnáni v odvětvích v recesi.