Procesem se rozumí soubor vzájemně souvisejících nebo vzájemně se ovlivňujících činností, které přispívají k vytváření přidané hodnoty pro organizaci. Může být strukturován do různých postupů, které představují kroky nezbytné k dosažení cílů organizace. Procesy představují toky informací a zdrojů.

Řízení procesů v dnešní době nezbytné v obchodním světě nabízí mnoho výhod: Usnadnit řízení organizace, zviditelnit postupy a metody oddělení společnosti, zlepšit služby zákazníkům, snížit náklady nebo zmírnění rizik.

Toto školení vám nabízí naučit se ovládat základní nástroj řízení procesů: vývojový diagram. Pomocí softwaru Microsoft Visio se naučíte vytvářet…

Pokračovat ve čtení článku na původním webu →